Del 12 al 15 de març de 2018 – CURS TÈCNIC SUPERIOR I TÈCNIC MIG

Per què fer el curs TSQAI-TMQAI?

El RD 238 d’abril de 2013 de Modificacions al RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis a Espanya) ha incorporat l’obligatorietat de dues noves operacions de revisió relacionades amb la qualitat d’aire interior segons les norma UNE 171.330 i UNE 100012. Aquesta modificació afecta la majoria dels edificis a Espanya. Amb aquest Reial decret i els acords signats entre FEDECAI-AENOR i FEDECAI- TUV Cualicontrol NORD, amb l’objectiu de realitzar Inspeccions de Qualitat Ambiental a Interiors verificades, sorgeix la necessitat de disposar de personal format i acreditat.

A qui va dirigit?

A Propietaris i gestors d’edificis, directors encarregats i tècnics de manteniment, preventivitas en hospitals i centres sanitaris, empreses d’auditories de qualitat, tècnics de laboratori, personal responsable de recursos humans, Personal responsable de prevenció de riscos laborals, arquitectes, enginyers, inspectors de les administracions (treball, indústria, salut, medi ambient … etc). Aquests cursos estan destinats a la formació de Professionals Tècnics Superiors i Mitjans de Qualitat Ambiental a Interiors.

Quins requisits s’han de complir per matricular-se?

Per optar a TSQAI (Tècnic Superior de Qualitat Ambiental Interior) serà necessari: Disposar de titulació universitària d’acord amb els requisits de la UNE 171.330-2 d’AENOR.

Per optar a TMQAI (Tècnic Mitjà de Qualitat Ambiental Interior) serà necessari: Disposar de Títol de Formació Professional de 1r grau o similar.

Quina titulació s’obtindrà?

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat acreditatiu emès per FEDECAI (Federació Espanyola d’Empreses de Qualitat Ambiental Interior)

Quines feines podran realitzar?

Aquest certificat és imprescindible per poder realitzar inspeccions de QAI.

Lloc: Barcelona

Del 12 al 15 de març  TSQAI   – Import del curs: 400 € Associats 1.200 € No Associats

Del 12 al 15 de març TMQAI  – Import del curs: 300 € Associats 900 € No Associats

PASSAREL·LA DE (Tècnic Mitjà A Tècnic Superior): 200 € Associats 600 € No Associats.

INSCRIUTE

TSCAI – TMCAI 2018

Programa Curso TSCAI 2018