Presentació

  • Al 1997 neix la idea de crear ACESEM ( Associació d’Empreses Especialistes en Síndrome de l’edifici Malalt) i el setembre del mateix any es constitueix.
  • Al 1998 es dona a conèixer mitjançant la 1° Jornada de Síndrome de l’edifici malalt , a la UPC de Barcelona.
  • Any 2000 es fa el 1er Congres Internacional de la Qualitat ambiental a interior d’edificis.
  • A l’any 2002, es promou la creació de FEDECAI, (Federación de Empresas Especialistas en Calidad ambiental en interiores).
  • A l’any 2002 es signa un concert amb AENOR per impulsar la elaboració de Normativa específica de Qualitat ambiental a interiors, amb la creació del CTN 171 de “Calidad ambiental en interiores”, actiu a l’actualitat.
  • I hem seguit …fins avui, liderant la qualitat ambiental a l’interior dels edificis.

Qui som

ACESEM esta constituïda, per empreses especialitzades amb les disciplines i aspectes relacionats amb la qualitat ambiental interior.

Que volem?

Volem promoure el coneixement, la difusió i les bones pràctiques en qualitat ambiental interior, des de la competitivitat i el creixement dels nostres Associats, a fi efecte de fer créixer el sector empresarial més actiu, en promoure el benestar i la salut de tots els usuaris dels edificis.

Línia d’actuació

  • Tasca Associativa
  • Qualificació tècnica
  • Responsabilitat
  • Honestedat