Com associar-sePer associar-se es necessari que ens facilitin la següent relació de documents i/o dades:


  • Dades identificadores completes de la seva empresa (document adjunt)

  • Persona de contacte (telèfon mòbil –opcional) i mitjans de contacte immediat (telèfon fix, fax i adreça de correu electrònic).

  • Logo de la seva empresa (en suport informàtic) per ser inclòs a la web d’ ACESEM. (remetre a informacion@acesem.org)

  • Llistat Activitats Empresa (document adjunt).

  • Dades bancàries per domiciliar rebut i acceptar domiciliació. (Acceptació Factures semestrals). Serà imprescindible la domiciliació del rebut. S’adjunta mandat CORE.

  • Abonar la quota d’alta en l’Associació.


Quedant a l’espera de la seva amable correspondència, rebin una cordial benvinguda a l’Associació i, des de ja mateix, els convidem a participar en les activitats que la mateixa organitza, i la Junta Directiva, i la meva persona en especial, a la seva disposició.

Blog Posts
Pàgines
Categories
Monthly