Tal com us vàrem indicar ahir, ja esta disponible el link pre fer la inscripció gratuïta pels socis d’ACESEM al III CONGRÉS INTERNACIONAL DE CAI els dies 28 i 29 de novembre de 2022 (places limitades, no espereu al darrer moment)

 

Links:

——

[1]

https://kolokio.eventszone.net/myCongress/form.php?thisFormCongress=cai&thisFormLanguage=es

 

 

III CONGRÉS INTERNACIONAL DE QUALITAT D’AIRE INTERIOR

 

L’III CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE QUALITAT D’AIRE INTERIOR, se celebrarà el 28 i 29 de novembre de 2022, a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials (ETSII) de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), organitzat per AFEC (Associació de Fabricants d’Equips de Climatització), ATECYR (Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració) i FEDECAI (Federació Espanyola d’Empreses de Qualitat Ambiental Interior).

 

Aquesta tercera edició inclourà ponències magistrals sobre diversos temes relacionats amb la Qualitat d’Aire Interior, així com taules rodones i exposició d’empreses patrocinadores.

Informem que des d’AVEMCAI han organitzat una Webinar relativa a Legionel·la.

 

Des de AVEMCAI, us conviden a assistir dimecres que ve, 22 de novembre a les 10.00, de manera gratuïta, a la Webinar sobre Informes Prevalença Legionel·la dels últims 5 anys i novetats RD 487/2022 que han preparat des de l’Equip de Treball de Legionel·la de AVEMCAI. Al llarg de la presentació podreu posar-vos al dia tant de la nova normativa com dels resultats i conclusions dels estudis que han realitzat en els anteriors 5 anys.

 

Us enviem l’enllaç a la web perquè pugueu accedir aquest dia a la Webinar: http://www.avemcai.com/webinar-legionella/

 

Per a qualsevol consulta, uns facilitem les dades de contacte de AVEMCAI:

–           Att: Marcos Pastor

–           Correo-e: avemcai@avemcai.com

–           www.avemcai.com

Aprofita els descomptes de la solució flexible que s’adapta a les característiques i horaris de la teva empresa/negoci, i ademés, un descompte promocional per la teva fidelitat i compromís.

Per saber-ne més i per omplir el formulari prem aquest enllaç.

PREU: 240€ (socis 192€)

Descripció del curs

Aprèn a crear una estratègia de comunicació amb Instagram i Whatsapp Business per aconseguir que el teu negoci sigui més eficient, visible i arribi a més clients.

Amb aquest curs milloraràs l’estratègia de comunicació digital amb els teus clients gràcies a l’ús d’Instagram i Whatsapp Business. A més, coneixeràs trucs i eines de màrqueting de cada eina per aplicar al teu negoci i augmentar les vendes.

Destinataris del curs

Empreses (petita i mitjana), Marketing managers, Client managers, Digital Marketing, Freelancers

Objectius del curs

– Conèixer com funcionen les xarxes socials de Whatsapp Business i Instagram Business. – Vincular Whatsapp Business amb Instagram Business. – Crear una estratègia de comunicació efectiva.

Continguts del curs de Instagram i Whatsapp Business per a millorar la comunicació amb els teus clients

–  Anàlisi del panorama digital actual

– Conceptes bàsics de WhatsApp Business i Instagram per crear accions de màrqueting, enfocades a realitzar el seguiment comercial del teu negoci de manera més eficient

– Avantatges de l’automatització bàsica de les aplicacions WhatsApp Business i Instagram

– Nou model d’atenció al client i comunicació

– Funnel de vendes (Embut de conversió)

– Leads Magnets

– Eines d’Instagram

– Vincular WhatsApp Business amb Instagram

– Eines de WhatsApp Business

– Errors comuns

– Recomanacions

Observacions:

L’empresa proveïdora d’aquesta formació és Pime Coneixement S.L. amb CIF B62765201 Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació: Pime Coneixement no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 7 dies sobre la data d’inici prevista del curs. La inscripció al curs és una sol·licitud que no n’implica la confirmació. La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l’assistent i es considerarà definitiva quan PIME Coneixement rebi la documentació sol·licitada.

Instagram i Whatsapp Business per a millorar la comunicació amb els teus clients

PROGRAMA 30 PLUS

CONTRACTA NOU PERSONAL ENTRE L’1/10/2022 I L’1/04/2023 I REP FINS A 10.500,03€ DE SUBVENCIÓ*

Tens pensat incorporar nou personal a la teva empresa? PIMEC, en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), posa en marxa, per 7è any consecutiu, el programa 30 Plus que ofereix ajuts a la contractació de noves persones treballadores.

Quins requisits han de reunir les noves persones treballadores? La nova persona treballadora ha de formar part d’un dels següents col·lectius:
 1. Tenir 30 anys o més i estar en situació de desocupació de llarga durada (inscrita com a DONO un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos).
 2. Ser major de 45 anys i estar en situació d’atur.
Característiques del programa
 1. Formalitzar un contracte laboral** d’un mínim de 20 hores setmanals amb la nova persona treballadora, per a una durada mínima d’entre 6 mesos (o 12 mesos si el conveni i la causa temporal ho permeten) o indefinida. No seran compatibles els contractes d’interinitat, de relleu ni de substitució.
 2. La retribució ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional indicada al contracte i, en cap cas, inferior al Salari Mínim Interprofessional.
 3. Els perfils professionals subvencionables en aquest programa són, preferentment: personal d’administració, comerç i atenció al client, logística o manipulació.
 4. La persona contractada ha de participar en una formació fora de l’horari laboral entre 20 i 100 hores, vinculada a les ocupacions preferents i d’acord amb la seva posició, organitzada per PIMEC i sense cap cost per a l’empresa. L’empresa ha de garantir la participació de la persona treballadora en la formació i, en cas de simultaneïtat, gestionar la reducció de la jornada de treball a la Seguretat Social mentre duri la formació (no es podran superar les 8 hores diàries, ni les 40 hores setmanals entre la jornada laboral i la formació).
Requisits principals per poder-hi participar
 1. L’empresa o persona autònoma contractant ha d’estar ubicada a Catalunya. No podran acollir-s’hi empreses de treball temporal, centres especials de treball ni empreses d’inserció.
 2. No haver acomiadat cap persona treballadora del mateix perfil o categoria professional, per acomiadament qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, o per acomiadament col·lectiu, en els 3 mesos anteriors a la contractació.
 3. Una mateixa empresa només pot sol·licitar un màxim de 5 contractes subvencionats.
 4. Donat que l’ajut està subjecte a mínimis, cal complir amb la normativa corresponent
Beneficis per a les empreses:
 • Selecció de candidatures que compleixin els requisits del programa.
 • Subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional de 2022 (1.166,67 € a jornada completa) durant un període d’entre 6 i 9 mesos. La subvenció serà la proporcional a la jornada i al temps treballats.
 • Assessorament en tot el procés de tramitació de la subvenció.
 • Formació subvencionada a càrrec de PIMEC per a les noves contractacions.
*A partir de l’1/01/2023 la durada de la subvenció es reduirà proporcionalment a mesura que s’apropi la data límit de contractació. **Per a poder sol·licitar l’ajut és imprescindible realitzar gestions prèvies a la formalització del contracte.
soc
Generalitat de Catalunya
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal -Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marc del Programa SOC-30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.”