Mesures en matèria energètica

Recentment, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d’energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del Pla + seguretat per a la teva energia (+SE). D’entre les mesures que tenen incidència sobre el teixit empresarial destaquen les següents:
  • S’amplia l’àmbit subjectiu i l’abast temporal de les mesures de flexibilització de contractes de subministrament de gas natural (Art. 6).
  • Es flexibilitza de forma temporal el canvi de potència en els contractes de subministrament d’energia elèctrica (Art. 7).
  • S’amplia de 500 m a 1.000 m el rang de les comunitats energètiques (Art. 15).
  • S’estableix la llibertat d’amortització en inversions que utilitzin energies procedents de fonts renovables a l’impost sobre societats, amb determinades condicions (Art. 22).
  • S’estableixen l’obligació d’incloure en les factures d’electricitat informació addicional. Destaca que les comercialitzadores a mercat lliure que hagin optat per incloure un terme corresponent a l’ajust relatiu a l’instrument regulatori establert al Reial decret llei 10/2022 “Import de l’energia associada al mecanisme ibèric regulat pel Reial decret llei 10/2022, de 13 de maig” hauran d’informar sobre l’efecte reductor en el preu de l’esmentat mecanisme (Disposició addicional 4a).