24 abril 2020

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha anunciat que el pròxim 30 d’abril efectuarà un nou pagament de la prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms.

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha establert que, qui va rebre el primer abonament el passat dia 17, percebrà la part proporcional del mes d’abril. D’altra banda, els qui van tenir el reconeixement posteriorment o el tinguin a partir d’ara, rebran l’equivalent a 47 dies.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms

La pot sol·licitar qualsevol treballador per compte propi que es vegi afectat pel tancament del seu negoci a causa de la declaració de l’estat d’alarma o qui hagi tingut una caiguda del 75% en la seva facturació, respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

La quantitat d’aquesta prestació és l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms i, en el cas d’alguns col·lectius amb activitats estacionals, el període de càlcul s’adapta a les seves peculiaritats.

Per fer la sol·licitud no s’exigeix període mínim de cotització, només és necessari estar donat d’alta a la Seguretat Social i estar al corrent dels pagaments de les cotitzacions socials. Aquesta prestació és compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social, sempre que aquesta ja fos compatible amb l’activitat que es desenvolupava.

Per a més informació pots consultar la pàgina web de la Moncloa.

22 abril 2020

Mitjançant el RDL 15/2020, publicat ahir al BOE, han entrat en vigor una sèrie de mesures relatives al pagament de la renda dels lloguers de locals comercials i industrials.  Cal destacar que l´aplicació de les mesures parteix de la base de les característiques del propietari i el llogater.

mes informacio

22 abril 2020

Ahir es va publicar el Reial Decret-Llei 15/2020, mitjançant el qual s’aproven mesures urgents complementaries de suport l’economia i l’ocupació. A continuació, detallem aquelles qüestions laborals regulades al nou decret, que són d’aplicació a partir d’avui: 22 d’abril de 2020.

ampliar la informacio

S’esta organitzant el “IX CONGRÉS NACIONAL DE LEGIONEL·LA I QUALITAT AMBIENTAL “ per els dies 24 i 25
de febrer de 2021.

Degut a la situació actual que estem vivint del Coronavirus, hem ampliat el període per a rebre documentació fins el dia 5 de juny de 2020. Poden enviar-nos novetats al respecte, tant pel què fa a ponències com per a comunicacionsorals i/ o pòsters.
Poden enviar la informació a : info@cresca.upc.edu

CRESCA – UPC
www.cresca.upc.edu

Des de FEDECAI em elaborat unes Guies per el tema del Covid-19,

Aqui podràs trobar GUIA DE CENTROS SANITARIOS

Des de FEDECAI em elaborat unes Guies per el tema del Covid-19,

Aqui podràs trobar GUIA DE EDIFICIOS DE PUBLICA CONCURRENCIA

Des de FEDECAI em elaborat unes Guies per el tema del Covid-19,

Aqui podràs trobar GUIA RESIDENCIAS

En tercer lloc, en relació al llistat de productes virucides autoritzats a Espanya pel Ministeri de Sanitat, hi ha hagut una nova modificació afegint nous productes d’ús ambiental al llistat de productes virucides autoritzats a Espanya

En segon lloc, ens fan coneixedors de la darrera nota que han elaborat en l’àmbit de la desinfecció i que podeu trobar al web del Canal Salut a l’apartat d’Informació per a la ciutadania, recomanacions generals: Neteja i desinfecció a les llars: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-i-desinfeccio-llars.pdf.