Nou pagament de la prestació extraordinària per cessament d’activitat el pròxim 30 d’abril

24 abril 2020

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha anunciat que el pròxim 30 d’abril efectuarà un nou pagament de la prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms.

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha establert que, qui va rebre el primer abonament el passat dia 17, percebrà la part proporcional del mes d’abril. D’altra banda, els qui van tenir el reconeixement posteriorment o el tinguin a partir d’ara, rebran l’equivalent a 47 dies.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms

La pot sol·licitar qualsevol treballador per compte propi que es vegi afectat pel tancament del seu negoci a causa de la declaració de l’estat d’alarma o qui hagi tingut una caiguda del 75% en la seva facturació, respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

La quantitat d’aquesta prestació és l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms i, en el cas d’alguns col·lectius amb activitats estacionals, el període de càlcul s’adapta a les seves peculiaritats.

Per fer la sol·licitud no s’exigeix període mínim de cotització, només és necessari estar donat d’alta a la Seguretat Social i estar al corrent dels pagaments de les cotitzacions socials. Aquesta prestació és compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social, sempre que aquesta ja fos compatible amb l’activitat que es desenvolupava.

Per a més informació pots consultar la pàgina web de la Moncloa.