,

llistat de productes virucides autoritzats a Espanya pel Ministeri de Sanitat,

En tercer lloc, en relació al llistat de productes virucides autoritzats a Espanya pel Ministeri de Sanitat, hi ha hagut una nova modificació afegint nous productes d’ús ambiental al llistat de productes virucides autoritzats a Espanya