,

PROGRAMA DE REACREDITACIÓ TSCAI-TMCAI 2024

Benvolgut/da soci/a. TSCAIs i TMCAIs,

Els informem que la Junta Directiva de FEDECAI, en la seva reunió del passat 29 de novembre de 2022, va aprovar l’acord consistent en què els Programes de re acreditació dels TSCAIs i TMCAIs acreditats per FEDECAI, passaran a realitzar-se cada dos anys.

Per tant, tots els TSCAIs i TMCAIs que inicialment havien de re acreditar-se al febrer del present any, quedaran eximits de realitzar el Programa de re acreditació fins a febrer de 2024.

En aquest sentit, en les pròximes dates els remetrem els nous Certificats que acrediten la seva condició com TSCAIs i TMCAIs, amb data de validesa fins a finals de febrer de 2024.

D’altra banda, també els informem dels nous preus dels programes de re acreditació que es realitzaran a partir del 2024. Els preus són lleugerament superiors als existents actualment però, no obstant això, suposen un estalvi atès que, a partir d’ara els Programes de re acreditació es realitzaran cada dos anys.

TÈCNICS SUPERIORS EN QUALITAT D’AIRE INTERIOR:

– 150 € + 21% IVA (TOTAL 181,50 €), per a tots els TSCAI que pertanyin a una empresa associada a qualsevol de les Associacions que componen FEDECAI. Serà requisit necessari que l’empresa estigui al corrent de pagament amb l’associació a la qual pertanyi.

– 400 € + 21% IVA (TOTAL 484,00 €), per a tots els TSCAI que no pertanyin a una empresa associada a qualsevol de les Associacions que componen FEDECAI. O que, fins i tot pertanyent a una Associació, no estigui al corrent de pagament.

TÈCNICS MITJANS EN QUALITAT D’AIRE INTERIOR:

– 100 € + 21% IVA (TOTAL 121,00 €), per a tots els TMCAI que pertanyin a una empresa associada a qualsevol de les Associacions que componen FEDECAI. Serà requisit necessari que l’empresa estigui al corrent de pagament amb l’associació a la qual pertanyi.

– 250 € + 21% IVA (TOTAL 302,50 €), per a tots els TMCAI que no pertanyin a una empresa associada a qualsevol de les Associacions que componen FEDECAI. O que, fins i tot pertanyent a una Associació, no estigui al corrent de pagament.

Com sempre, els recordem la importància de realitzar el Programa de re acreditació al febrer de 2024 ja que, en cas contrari, perdrien tots els seus drets (número de TSCAI/TMCAI i antiguitat), així com la qualificació de TSCAI/TMCAI.

Atentament,

 

JUNTA DIRECTIVA

Barcelona, 13 febrer 2023