AJORNAT!!! ALS DIES 11 A 14 DE MAIG!!!

El Curs Tècnic Superior i Tècnic Mig Qualitat Ambiental en Interiors.

 

Per què fer el curs TSQAI-TMQAI?

L’RD 238 d’abril de 2013 de Modificacions al RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis a Espanya) ha incorporat l’obligatorietat de dues Noves operacions de revisió relacionades amb la qualitat d’aire interior Segons les norma UNEIX 171.330 i UNEIX 100012. Aquesta modificació afecta a la majoria dels edificis a Espanya. Amb aquest Reial decret i els Acords signats entre FEDECAI-AENOR i FEDECAI- TUV Cualicontrol NORD, amb l’objectiu de realitzar Inspeccions de Qualitat Ambiental en Interiors comprovades, sorgeix la Necessitat de disposen de personal formació i acreditació.

A qui va dirigida?

A Propietaris i gestors d’edificis, directores encarregats i Tècnics de manteniment, preventivament en hospitals i Centres Sanitaris, empreses d’auditories de qualitat, Tècnics de laboratori, personal responsable de recursos humans, Personal responsable de Prevenció de Riscos Laborals, arquitectes, enginyers, inspectors de les administracions (treball, indústria, salut, medi ambient … etc). Aquests cursos estan destinats a la formació de Professionals Tècnics Superiors i Mitjans de Qualitat Ambiental en Interiors.

Quins Requisits s’han de complir per a matricular-se?

Per a optar a TSQAI (Tècnic Superior de Qualitat Ambiental Interior) serà Necessari: disposen de titulació universitària d’acord amb els Requisits de la UNEIX 171330-2 de AENOR.

Per a optar a TMQAI (Tècnic Mitjà de Qualitat Ambiental Interior) serà Necessari : disposen de Títol de Formació Professional de 1r grau o similar.

Quina titulació s’obtindrà?

Els alumnes que superin el curs Rebre un certificat acreditatiu emesa per FEDECAI (Federació Espanyola d’Empreses de Qualitat Ambiental Interior)

Quins Treballs podran realitzar?

Aquest certificat és imprescindible per a poder realitzar inspeccions de CAI.

lloc: Barcelona

Data a confirmar:  serà aproximadament el marc del 2018

Preus cursos 2020

TSQAI – Import del curs: 400 € Associats 1.200 € No Associats

TMQAI – Import del curs: 300 € Associats 900 € No Associats

PASSAREL·LA de Tècnic Mitjà A Tècnic Superior: 200 € Associats i 600 € No Associats.

INSCRIPCIÓ TM 2020 (1)

INSCRIPCIÓ TS 2020 (2)