,

DOCUMENT REOBERTURA D’INSTAL.LACIONS PEL QUE FA AL TRACTAMENTS D’AIGUA

Des de  servei de consultoria han realitzat un document amb les pautes a seguir per la reobertura d’instal·lacions pel que fa al tractaments d’aiguA.

H3