ESPECIALITZACIÓ CAI EN SALES NETES.

Curs imprescindible per a tots aquells tècnics que vulguin adquirir o millorar els seus coneixements sobre el disseny, la construcció i la validació de sales netes.

De la mà d’alguns dels millors especialistes que desenvolupen la seva activitat professional en entorns de sales d’ambient controlat.

Enfocament eminentment pràctic amb visites a l’Hospital la Fe de València (Quiròfans i sala de farmàcia) i al laboratori de Nanofotònica de la UPV.

 

Continguts del curs:

– Normativa general i específica de sales netes
– Disseny constructiu i muntatge, gestió tècnica i manteniment, i gestió de crisi
– Experiències de gestió i validació de sales netes per part de professionals de diferents sectors: hospitalari, laboratoris FIV i sector cosmètic
– Visita a l’Hospital La Fe (quiròfan i sala blanca de farmàcia) i al Laboratori de Nanofotònica de la UPV

Tarifes:

– Tarifa general = 450 €
– Tarifa Associats FEDECAI/*FEMEVAL = 400 €

Lloc:

FEMEVAL. Avinguda Blasco Ibáñez, 127; 46022 de València.

Més informació e inscripcions en aquest enllaç

CURSO_SALAS_LIMPIAS_Programa_22112017