Notícies

,

Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf

Resum Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i per a l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat

04 maig 2020 Condicions per a l’obertura al públic d’establiments i locals comercials al detall i de prestació de serveis assimilats (articles 1 a 4 Ordre SND/388/2020, de 3 de maig) mes informacio

Nou pagament de la prestació extraordinària per cessament d’activitat el pròxim 30 d’abril

24 abril 2020 El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha anunciat que el pròxim 30 d'abril efectuarà un nou pagament de la prestació extraordinària per cessament d'activitat per a autònoms. La Direcció…

Mesures relatives al pagament de la renda dels lloguers de locals comercials i industrials

22 abril 2020 Mitjançant el RDL 15/2020, publicat ahir al BOE, han entrat en vigor una sèrie de mesures relatives al pagament de la renda dels lloguers de locals comercials i industrials.  Cal destacar que l´aplicació de…

Mesures urgents complementaries de suport a l’economia i l’ocupació

22 abril 2020 Ahir es va publicar el Reial Decret-Llei 15/2020, mitjançant el qual s’aproven mesures urgents complementaries de suport l’economia i l’ocupació. A continuació, detallem aquelles qüestions laborals regulades…