27 gener 2021

Avui s’ha publicat el Reial Decret Llei que, entre altres qüestions, prorroga els Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO) fins al 31 de maig. A continuació, detallem les condicions que s’han establert.

 

Pròrroga d’expedients

Es prorroguen expressament i fins al 31 de maig de 2021:

  • Els expedients de força major vigents, autoritzats en virtut de l’article 22 del RD-L 8/2020 (Força Major Covid-19 març).
  • Els expedients per impediment vigents autoritzats en virtut de la disposició addicional primera del RD-L 24-2020 (Força Major Rebrot).
  • Els expedients per limitació/impediment d’activitat vigents, tramitats a partir d’octubre de 2020 en virtut del RD-L 30/2020, mentre duri la causa autoritzada i, com a màxim, fins al 31 de maig de 2021.
  • Es podrà pactar la pròrroga dels ERTO per causes ETOP vigents i que finalitzin abans del 31 de maig de 2021.
  • Es prorroga el procediment de tramitació i negociació dels ERTO ETOP-Covid….

MÉS INFORMACIÓ