Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de febrer de 2020

Tot i els esforços realitzats per PIMEC i altres institucions organitzant activitats alternatives per pal·liar la suspensió del Mobile World Congres, es constata els efectes negatius en l’evolució de l’atur.

Barcelona, 4 de març de 2020. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i a l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, PIMEC destaca:
  • El mes de febrer tanca amb 395.214 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.246.047 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -1.428 i -42.993 persones, respectivament.
  • La patronal constata que en termes interanuals, al gener, l’atur alenteix la tendència de reducció del mes anterior a Catalunya (variació interanual del -0,4% davant del -1,2% del mes anterior) i  l’augmenta lleument a Espanya (-1,3% davant del -1,0% del mes anterior)A partir de les dades sectorials, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals a Catalunya, continua sent elevada als sense ocupació anterior (-8,3%) a l’agricultura (-5,9%) i a la construcció (-3,6%), no tant a la indústria (-0,7%) i augmenta als serveis (+1,0%). Per demarcacions, l’atur es redueix en totes llevat de la de Barcelona (+0,3%). Destaca la reducció de Girona (-2,6%).
  • En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur augmenta en 1.532 persones (+0,4%), i a Espanya es redueix en -7806 persones (-0,2%). A Catalunya, aquesta disminució del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació és desigual en funció del sector. Així, els aturats de la construcció, els de la indústria i els de l’agricultura es redueixen mentre que augmenten els dels serveis i els sense ocupació anterior. Per demarcacions, l’atur augmenta a Barcelona i es redueix a la resta.
  • Aquesta dinàmica de l’atur registrat se superposa amb increments de l’afiliació en termes interanuals a Catalunya (1,6%) i a Espanya (1,9%). En relació al mes anterior, l’afiliació també augmenta, tant a Catalunya (+0,6%) com a Espanya (+0,4%), situant el nombre d’afiliats en 3.440.802 i 19.250.229, respectivament.
Tot i els esforços realitzats per PIMEC i altres institucions organitzant activitats alternatives per pal·liar la suspensió del Mobile World Congres, es constata els efectes negatius en l’evolució de l’atur. Així, en termes intermensuals l’atur es redueix en totes les demarcacions, llevat de Barcelona, on els aturats del sector serveis augmenten de 2.067 persones quan el febrer de 2019 la reducció va ser de -1.156 persones. Aquestes dades constaten que les fires i congressos contribueixen a la reducció de l’atur. 

CONEIX TOTS ELS DETALLS AQUÍ