17es JORNADES SOBRE EL MANTENIMENT EN EL SECTOR DEL TRANSPORT I LA LOGÍSTICA – CALL FOR PAPERS

17es JORNADES SOBRE EL MANTENIMENT EN EL SECTOR DEL TRANSPORT I LA LOGÍSTICA

Madrid, 1 de Desembre de 2022

SOL·LICITUD de PONÈNCIES (Call for papers)

En nom del Comitè de Manteniment en el sector del Transport i la Logística de l’Associació Espanyola de Manteniment, els convidem a presentar abstracts de propostes originals per a les 17es Jornades sobre el Manteniment en el sector del Transport i la Logística que tindran lloc el pròxim 1 de desembre de 2022 a Madrid.

 

Dits abstracts han d’estar escrits en format WORD amb una extensió de 250-400 paraules, donant una idea concreta de les àrees tècniques contemplades, incloent-hi objectius, aplicació pràctica i conclusions del treball proposat.

En l’encapçalament del resum ha de figurar:

Títol de la ponència
Nom de l’autor, càrrec i nom de l’empresa o organització.

A manera d’orientació, sense ànim de ser exhaustius, indiquem temes sobre els quals poden tractar en les ponències sol·licitades i àrees tècniques al voltant de les quals es desenvoluparan les Jornades:

 

Les Àrees Tècniques al voltant de les quals es desenvoluparan les 17es Jornades sobre el Manteniment en el sector del Transport i la Logística, són les següent:

 

  1. Estratègies en Manteniment
  2. Transformació Digital del Manteniment
  3. Manteniment en temps de pandèmia
  4. Descarbonització
  5. Reglamentació, normalització, requisits de seguretat
  6. Gestió de RH en Manteniment
  7. Gestió d’actius
  8. Casos d’èxit: Millors pràctiques en Manteniment

Terminis d’enviament de resums i acceptació d’aquests:

 

Data límit per a recepció de resums: 3 d’octubre de 2022. Enviar a Secretaria de AEM (Mª Teresa Boada teresa.boada@aem.es).
Després de la valoració dels resums pel Comitè Tècnic de les Jornades, es procedirà a la comunicació als autors dels resums acceptats abans del 7 d’octubre de 2022.

Agraïm per endavant l’atenció prestada a aquesta sol·licitud de ponències i esperem rebre les col·laboracions de tots aquells professionals amb interès en la Seguretat en el Manteniment.

 

Alejandro Faundez Lalana

President del Comitè de Transport i Logística

 

MÉS INFORMACIÓ PRÓXIMAMENT