Informem que des d’AVEMCAI han organitzat una Webinar relativa a Legionel·la.

 

Des de AVEMCAI, us conviden a assistir dimecres que ve, 22 de novembre a les 10.00, de manera gratuïta, a la Webinar sobre Informes Prevalença Legionel·la dels últims 5 anys i novetats RD 487/2022 que han preparat des de l’Equip de Treball de Legionel·la de AVEMCAI. Al llarg de la presentació podreu posar-vos al dia tant de la nova normativa com dels resultats i conclusions dels estudis que han realitzat en els anteriors 5 anys.

 

Us enviem l’enllaç a la web perquè pugueu accedir aquest dia a la Webinar: http://www.avemcai.com/webinar-legionella/

 

Per a qualsevol consulta, uns facilitem les dades de contacte de AVEMCAI:

–           Att: Marcos Pastor

–           Correo-e: avemcai@avemcai.com

–           www.avemcai.com

Aprofita els descomptes de la solució flexible que s’adapta a les característiques i horaris de la teva empresa/negoci, i ademés, un descompte promocional per la teva fidelitat i compromís.

Per saber-ne més i per omplir el formulari prem aquest enllaç.

PREU: 240€ (socis 192€)

Descripció del curs

Aprèn a crear una estratègia de comunicació amb Instagram i Whatsapp Business per aconseguir que el teu negoci sigui més eficient, visible i arribi a més clients.

Amb aquest curs milloraràs l’estratègia de comunicació digital amb els teus clients gràcies a l’ús d’Instagram i Whatsapp Business. A més, coneixeràs trucs i eines de màrqueting de cada eina per aplicar al teu negoci i augmentar les vendes.

Destinataris del curs

Empreses (petita i mitjana), Marketing managers, Client managers, Digital Marketing, Freelancers

Objectius del curs

– Conèixer com funcionen les xarxes socials de Whatsapp Business i Instagram Business. – Vincular Whatsapp Business amb Instagram Business. – Crear una estratègia de comunicació efectiva.

Continguts del curs de Instagram i Whatsapp Business per a millorar la comunicació amb els teus clients

–  Anàlisi del panorama digital actual

– Conceptes bàsics de WhatsApp Business i Instagram per crear accions de màrqueting, enfocades a realitzar el seguiment comercial del teu negoci de manera més eficient

– Avantatges de l’automatització bàsica de les aplicacions WhatsApp Business i Instagram

– Nou model d’atenció al client i comunicació

– Funnel de vendes (Embut de conversió)

– Leads Magnets

– Eines d’Instagram

– Vincular WhatsApp Business amb Instagram

– Eines de WhatsApp Business

– Errors comuns

– Recomanacions

Observacions:

L’empresa proveïdora d’aquesta formació és Pime Coneixement S.L. amb CIF B62765201 Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació: Pime Coneixement no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 7 dies sobre la data d’inici prevista del curs. La inscripció al curs és una sol·licitud que no n’implica la confirmació. La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l’assistent i es considerarà definitiva quan PIME Coneixement rebi la documentació sol·licitada.

Instagram i Whatsapp Business per a millorar la comunicació amb els teus clients

PROGRAMA 30 PLUS

CONTRACTA NOU PERSONAL ENTRE L’1/10/2022 I L’1/04/2023 I REP FINS A 10.500,03€ DE SUBVENCIÓ*

Tens pensat incorporar nou personal a la teva empresa? PIMEC, en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), posa en marxa, per 7è any consecutiu, el programa 30 Plus que ofereix ajuts a la contractació de noves persones treballadores.

Quins requisits han de reunir les noves persones treballadores? La nova persona treballadora ha de formar part d’un dels següents col·lectius:
 1. Tenir 30 anys o més i estar en situació de desocupació de llarga durada (inscrita com a DONO un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos).
 2. Ser major de 45 anys i estar en situació d’atur.
Característiques del programa
 1. Formalitzar un contracte laboral** d’un mínim de 20 hores setmanals amb la nova persona treballadora, per a una durada mínima d’entre 6 mesos (o 12 mesos si el conveni i la causa temporal ho permeten) o indefinida. No seran compatibles els contractes d’interinitat, de relleu ni de substitució.
 2. La retribució ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional indicada al contracte i, en cap cas, inferior al Salari Mínim Interprofessional.
 3. Els perfils professionals subvencionables en aquest programa són, preferentment: personal d’administració, comerç i atenció al client, logística o manipulació.
 4. La persona contractada ha de participar en una formació fora de l’horari laboral entre 20 i 100 hores, vinculada a les ocupacions preferents i d’acord amb la seva posició, organitzada per PIMEC i sense cap cost per a l’empresa. L’empresa ha de garantir la participació de la persona treballadora en la formació i, en cas de simultaneïtat, gestionar la reducció de la jornada de treball a la Seguretat Social mentre duri la formació (no es podran superar les 8 hores diàries, ni les 40 hores setmanals entre la jornada laboral i la formació).
Requisits principals per poder-hi participar
 1. L’empresa o persona autònoma contractant ha d’estar ubicada a Catalunya. No podran acollir-s’hi empreses de treball temporal, centres especials de treball ni empreses d’inserció.
 2. No haver acomiadat cap persona treballadora del mateix perfil o categoria professional, per acomiadament qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, o per acomiadament col·lectiu, en els 3 mesos anteriors a la contractació.
 3. Una mateixa empresa només pot sol·licitar un màxim de 5 contractes subvencionats.
 4. Donat que l’ajut està subjecte a mínimis, cal complir amb la normativa corresponent
Beneficis per a les empreses:
 • Selecció de candidatures que compleixin els requisits del programa.
 • Subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional de 2022 (1.166,67 € a jornada completa) durant un període d’entre 6 i 9 mesos. La subvenció serà la proporcional a la jornada i al temps treballats.
 • Assessorament en tot el procés de tramitació de la subvenció.
 • Formació subvencionada a càrrec de PIMEC per a les noves contractacions.
*A partir de l’1/01/2023 la durada de la subvenció es reduirà proporcionalment a mesura que s’apropi la data límit de contractació. **Per a poder sol·licitar l’ajut és imprescindible realitzar gestions prèvies a la formalització del contracte.
soc
Generalitat de Catalunya
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal -Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marc del Programa SOC-30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.”

El III Congreso Internacional sobre Calidad de Aire Interior, que se celebrará en Madrid el 28 y 29 de noviembre de 2022, está organizado por AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización), ATECYR (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración) y FEDECAI (Federación Española de Empresas de Calidad Ambiental Interior).

Esta tercera edición se desarrollará a lo largo de dos días, durante los cuales, a través de ponencias magistrales y mesas redondas, se abordarán se abordarán temas como los efectos de la CAI en la salud en la era postpandemia, la importancia de la CAI en la reglamentación, las nuevas tecnologías de CAI, la combinación de eficiencia energética y CAI, la rehabilitación en edificios y la mejora de la calidad del aire interior, la CAI en centros hospitalarios y sanitarios, y se expondrán una serie de casos prácticos.

para más información

Recentment, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d’energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del Pla + seguretat per a la teva energia (+SE). D’entre les mesures que tenen incidència sobre el teixit empresarial destaquen les següents:
 • S’amplia l’àmbit subjectiu i l’abast temporal de les mesures de flexibilització de contractes de subministrament de gas natural (Art. 6).
 • Es flexibilitza de forma temporal el canvi de potència en els contractes de subministrament d’energia elèctrica (Art. 7).
 • S’amplia de 500 m a 1.000 m el rang de les comunitats energètiques (Art. 15).
 • S’estableix la llibertat d’amortització en inversions que utilitzin energies procedents de fonts renovables a l’impost sobre societats, amb determinades condicions (Art. 22).
 • S’estableixen l’obligació d’incloure en les factures d’electricitat informació addicional. Destaca que les comercialitzadores a mercat lliure que hagin optat per incloure un terme corresponent a l’ajust relatiu a l’instrument regulatori establert al Reial decret llei 10/2022 “Import de l’energia associada al mecanisme ibèric regulat pel Reial decret llei 10/2022, de 13 de maig” hauran d’informar sobre l’efecte reductor en el preu de l’esmentat mecanisme (Disposició addicional 4a).
El president de l’entitat, Antoni Cañete, recorda que la política fiscal és un dels elements clau per a la competitivitat d’un país i reclama que sigui justa i tingui una visió d’inversió i no només recaptatòria La patronal demana revertir la darrera reforma de l’impost de successions que penalitza les empreses familiars, millorar el tractament de les pimes familiars a l’impost del patrimoni i deflactar el tram autonòmic de l’IRPF Barcelona, 25 d’octubre de 2022. El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha demanat avui als representats dels grups parlamentaris que prioritzin l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat del 2023 per “capitalitzar les inversions que podem fer amb els més de 3.200 milions addicionals que pot tenir Catalunya i donar resposta així a la situació actual marcada per la tensió inflacionària”. En el marc de l’acte organitzat per PIMEC ‘Els Pressupostos del 2023, a debat’, Cañete ha manifestat que “igual que les empreses, un país sense pressupostos no pot funcionar i exigim que es configurin amb amplis consensos i majories parlamentàries, tenint en compte que una possible pròrroga pressupostària no permetria donar resposta a les necessitats actuals”. El president de PIMEC ha assenyalat que “la política fiscal és un dels elements clau per a la competitivitat d’un país” i ha reclamant que “sigui justa i amb una visió d’inversió i no només recaptatòria”. En aquest sentit, ha fet propostes concretes en l’àmbit fiscal com “revertir la darrera reforma de l’imposat de successions, ja que penalitza les empreses familiars; millorar el tractament de les pimes familiars a l’impost de patrimoni i deflactar el tram autonòmic de l’IRPF”. En l’àmbit de les infraestructures, Cañete ha lamentat que “massa sovint els interessos d’una minoria condicionen els interessos de la societat” i ha demanat “diàleg i consensos” per fer possible l’ampliació de l’Aeroport del Prat. El president de PIMEC també ha enumerat les infraestructures que PIMEC considera estratègiques per a la competitivitat del país i del teixit empresarial com l’Estació intermodal ferroviària de Reus, el Tren-Tram al Camp de Tarragona i a la Girona-Costa Brava, la Línia ferroviària orbital de Barcelona (Martorell-Terrassa-Granollers-Mataró), l’Autopista A-27 entre Lleida i Tarragona, la connexió de l’AVE a l’Aeroport de Girona, el desdoblament de la C-55 i la línia ferroviària Puigcerdà – Seu d’Urgell (confinançada pel Govern andorrà). Durant el debat, també s’han analitzat les polítiques públiques i el president de PIMEC ha demanat “definir un àmbit conceptual de referència sobre la col·laboració publicoprivada en l’àmbit educatiu, formatiu i ocupacional, des d’una dimensió estratègica, econòmica i jurídica, amb mecanismes àgils com el concert, basat en criteris d’eficiència, qualitat i coherència. Cañete també ha reclamant una “veritable aposta per la formació professional” i ha lamentat que “un any més no s’hagin cobert les places de formació professional i 20.000 alumnes hagin quedat fora, tenint en compte el gran desajust entre oferta i demanda en el mercat de treball”. Davant d’una de les activitats parlamentàries anuals més rellevants per al progrés econòmic i social, PIMEC ha volgut organitzar el primer debat pressupostari celebrat a Catalunya en l’àmbit econòmic i empresarial, que ha comptat amb la participació d’Alícia Romero, diputada al Parlament del grup Socialistes – Units per AvançarLluís Salvadó, diputat al Parlament del grup Esquerra RepublicanaRamon Tremosa, diputat al Parlament del grup Junts per CatalunyaJoan Garriga, diputat al Parlament del grup VoxJoan Carles Gallego, diputat al Parlament del grup En Comú PodemIgnacio Martín, diputat al Parlament del grup parlamentari Ciutadans Alejandro Fernández, diputat al Parlament del grup mixt.
Els ciberriscos s’han convertit en una de les principals preocupacions de totes les organitzacions i professionals, ja que poden afectar greument la seva activitat i la dels seus clients. Des de PIMEC Mediació d’Assegurances et convidem a fer una avaluació gratuïta de riscos davant de ciberatacs i a trobar les solucions asseguradores que necessitis per estar protegit/ida.
Sol·licita una avaluació gratuïta de riscos

VINE A EMPRENDRE I A TRANSFORMAR EL TEU NEGOCI. Al #BIZBARCELONA22 trobaràs respostes i assessorament per als nous reptes del present.

Gaudeix de l’àmplia oferta de conferències i activitats que t’ofereix PIMEC en el BIZBARCELONA 2022

Acredita’t de manera gratuïta amb el codi LZXBEXAF

9 de novembre

9 de novembre – 10:00h – 11:00h – Sala Impulsa Com potenciar les habilitats comercials si ets una persona emprenedora Ets una persona emprenedora i t’agradaria millorar les teves aptituds de venda? En aquesta conferència et dotarem d’eines, coneixements i habilitats per a saber comercialitzar amb èxit una idea, producte o servei. Coneixeràs les fases de venda i les tècniques per a ser més proactiu o proactiva i aconseguir millors tractes. Conferenciant: Mónica Mendoza 9 de novembre – 13h a 14h – Workshop Ecosistema  Taller de networking – Elevator Pitch  El taller de networking et permet no sols aconseguir contactes, sinó que volem que connectis amb ells. A més, ho farem d’una manera lúdica, distesa i didàctica. En definitiva, t’ho posem molt fàcil per a fer créixer la teva empresa! Apunta’t 9 de novembre – 14:00h – 15:00h – Sala Transforma Com fer créixer el teu negoci amb Instagram i Tik Tok Instagram i Tik Tok són les dues xarxes socials més utilitzades i amb més potencial del moment pels nostres negocis. T’expliquem les claus per a crear el contingut més atraient, arribar a més audiència i augmentar així les teves vendes. Conferenciant: Jordi Reche 9 de novembre – 15h a 17h Network Talent  Tens talent i cerques treball? Participa al Network Talent que organitza PIMEC dins del BIZBARCELONA 2022 Apunta’t 9 de novembre – 18h a 19h – Workshop Innovació Workshop: Blockchain i criptomonedes: com afecta a les empreses – Alberto Rodilla El blockchain va molt més allà de l’intercanvi o pagament en monedes digitals i a més, pot resultar molt beneficiós per a les pimes. T’expliquem com! Apunta’t 

10 de novembre

10 de novembre – 11h a 12h – Workshop Ecosistema Workshop: Reunions (En línia i Presencials) efectives i eficients – Llorenç Martín Aprèn a dur a terme reunions eficaces tant en gestió de temps com en contingut. T’ensenyem tècniques i estratègies que ens permetran optimitzar i dinamitzar les reunions, així com analitzar la seva eficàcia una vegada les hàgim realitzat. Apunta’t 10 de novembre – 13:00h – 14:00h | Sala Impulsa Metaverso, un món d’oportunitats… també per a les pimes La nova era d’internet ja és aquí. El Metaverso ha entrat amb força en les agendes de les grans companyies tecnològiques mundials. Les possibilitats d’aquest nou món virtual són infinites. Pel 2024 s’estima que el negoci que generarà a tot el món serà de més de 800.000 M$. Les oportunitats que el metaverso oferirà però, no sols seran per a les empreses tecnològiques i els grans players d’altres sectors. L’anomenada nova web 3 també portarà nous reptes i desafiaments per a les petites i mitjanes empreses. Veuen a conèixer-les. Conferenciant: Jordi Urbea 10 de novembre – 16h a 17h – Sala Workshop 3 Soc Sènior, com puc optimitzar la recerca de treball Taller enfocat a facilitar al Talent Sènior estratègies i eines de treball que puguin optimitzar la recerca de treball, posant focus en els punts forts i en la importància de les competències. Apunta’t 10 de novembre – 16h a 17h – Sala Workshop Ecosistema Workshop: Les claus per a unes finances empresarials d’èxit – Marc Masmitjà Cada dia es posen en marxa nombroses empreses a tot el món, però poques es consoliden. T’expliquem les claus per a obtenir unes finances empresarials d’èxit! Apunta’t 10 de novembre – 17h a 18h – Sala Espai Prepara’t Workshop: Prepara’t per a un procés de selecció en anglès – Karen Tenorio Les entrevistes en anglès són cada vegada més comuns, sobretot si vols treballar en una multinacional. T’expliquem com afrontar-la i et vam mostrar una sèrie de trucs per a superar-la. Apunta’t 10 de novembre – 17h a 18h – Sala Workshop Innovació Workshop: Responsabilitat corporativa: Incorpora a la teva empresa persones amb diversitat funcional T’ajudem a realitzar un Pla d’Inclusió de persones amb diversitat funcional per a la teva empresa. Posteriorment es facilitaran candidats amb diversitat funcional que sota el suport d’entitats del tercer sector rebran un acompanyament. Si ets una empresa compromesa amb la responsabilitat social corporativa o ho requereixes per a complir amb el marc legal de la normativa laboral vigent aquesta xerrada és per a tu! Apunta’t Lloc: Fira de Barcelona Recinte de Montjuïc Av. Reina Maria Cristina, s/n 08004 Barcelona
El PERTE d’Economia Circular, que forma part del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Govern d’Espanya, té per objectiu incrementar la circularitat i sostenibilitat dels processos industrials. Inclou actuacions de caràcter transversal dirigides a impulsar l’economia circular en empreses, entitats d’economia social i agrupacions: a) Reducció del consum de matèries primeres verges: • Ús de subproductes • Ús de materials procedents de residus • Remanufactura de productes b) Ecodisseny i posada al mercat de productes realitzats sota esquemes d’ecodisseny: • Augment de la vida útil dels productes/segona utilització del producte • Increment de la reparabilitat dels productes • Canvis cap a productes reutilitzables i models de reutilització a substitució de productes d’un sol ús • Millora de la reciclabilitat • Substitució de substàncies perilloses en materials i productes • Canvi cap a models de consum basats en els serveis per mitjà de la digitalització c) Millora de la gestió de residus: • Desenvolupament de sistemes de tractament de residus que permeti incrementar l’obtenció de material per al reciclatge de qualitat, generant noves matèries primeres que es facin servir en nous productes (s’exclou l’ús per a combustibles) • Inversions en sistemes i infraestructures que impulsin la preparació per a la reutilització • Remanufactura de productes d) Transformació digital de processos mitjançant infraestructures i sistemes • Gestió de residus per al control i seguiment del reciclatge d’alta qualitat • Nous models de negoci basats en la digitalització com a instrument per a la servitització que afavoreixin l’eficiència de l’ús dels recursos i redueixi la generació de residus • Serveis de retorn de productes usats per tal de reutilitzar-los • Ús de tecnologies d’impressió 3D per a prevenir la generació de residus amb l’ajustament del volum de materials necessari per a la fabricació El percentatge màxim de subvenció a concedir serà del 60%, amb un import mínim de 150.000 € i un import màxim de 10M €. La convocatòria està prevista per novembre i comptarà amb una dotació de 192 milions d’euros. Més informació: ajuts@pimec.org