La patronal creu que la fixació del límit dels ingressos de mercat en 180 euros/MWh per als productors d’electricitat, continua sent un llindar molt elevat, tenint en compte que els costos són a 60 euros/MWh

Barcelona, 5 d’octubre de 2022. Davant de l’acord assolit pels ministres d’Energia de la Unió Europea per fer front als elevats preus de l’energia, que preveu introduir mesures comunes per reduir la demanda d’electricitat i redistribuir als clients finals els ingressos excedentaris del sector de l’energia, PIMEC celebra que s’hagin tingut en compte les pimes, tal com reclamava, i demana al Govern espanyol que acceleri tots els mecanismes per adoptar les mesures amb la màxima celeritat. En aquest sentit, la patronal espera que l’Executiu estigui preparat perquè a partir de l’1 de desembre, moment en què es poden aplicar les mesures, pugui fixar de manera temporal i excepcional un preu per al subministrament d’electricitat a les micro, petites i mitjanes empreses. En relació a les altres mesures anunciades, PIMEC creu que la fixació del límit dels ingressos de mercat en 180 euros/MWh per als productors d’electricitat, continua sent un llindar molt elevat, tenint en compte que els costos són inferiors a 60 euros/MWh. En aquest sentit, la patronal proposa dues mesures bàsiques i urgents: el topall de gas de 50 euros/MWh i el topall de les tecnologies elèctriques inframarginals de 60 euros/MWh. D’altra banda, PIMEC valora positivament la fixació d’una contribució solidària obligatòria temporal sobre els beneficis de les empreses amb activitat als sectors del petroli cru, el gas natural, el carbó i la refineria. La patronal recorda que la meitat de les pimes està en risc de viabilitat si no es prenen mesures immediates, tal com constaten les dades de la darrera enquesta de la patronal ‘L’impacte de la crisi energètica a les pimes’.
La Campanya que la Inspecció de Treball està duent a terme per a la revisió dels contractes fixos-discontinus. La reforma laboral operada amb el Reial decret llei 32/2021, va modificar el marc jurídic dels contractes fixos-discontinus, ampliant el seu perímetre i convertint-lo en la pedra angular de la contractació. El Ministeri de Treball i Economia Social ha anunciat que la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) iniciava una nova campanya de control dirigida a detectar possibles fraus en aquesta modalitat de contractació. Desde PIMEC han pogut conèixer que la ITSS està emetent comunicacions dirigides a les empreses per convidar que aquestes converteixin a temps complet aquells contractes fixos-discontinus a temps parcial en els quals la parcialitat podria no estar justificada. La comunicació rebuda per les empreses és originada automàticament per un sistema estadístic aplicat sobre les dades de contractació informades a la Tresoreria General de la Seguretat Social. En relació amb aquesta comunicació, informar-vos que es tracta d’una primera comunicació generada de forma automàtica. Aquelles empreses que superin determinats llindars seran citades posteriorment. La ITSS únicament continuarà amb les actuacions de comprovació en els casos en els quals es verifiqui que realment no està justificada la modalitat de contractació utilitzada, raó per la qual recomanem revisar que realment s’està procedint correctament, i en especial, no realitzar cap acció davant de la ITSS fins que no s’hagi rebut una citació formal i iniciat el procés de revisió.  Per aclarir qualsevol dubte podeu contactar amb el departament jurídic de PIMEC. Més informació: Itziar Ruedas Directora del departament jurídic iruedas@pimec.org

Des del departament Jurídic de PIMEC, hem dissenyat un nou servei d’acompanyament en la implementació del protocol de desconnexió digital en el qual et donem suport especialitzat per assessorar-te, jurídicament, en el compliment dels articles 20 bis de l’Estatut dels Treballadors i 88 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals:

QUÈ T’OFERIM?

• Valoració, prèvia avaluació pertinent dels riscos en el treball, de la situació de connectivitat i riscos psicosocials que puguin derivar-se de l’ús de mitjans tecnològics i informàtics.

• Confecció, a mesura, del protocol de desconnexió digital amb disposició de les mesures preventives que convinguin per a donar-hi compliment.

• Xerrada informativa per a la plantilla en matèria de desconnexió digital (implementació del protocol, principis, bones pràctiques i mesures).

Un professional del departament jurídic de PIMEC t’acompanyarà en les reunions de seguiment i avaluació del pla donant-te el suport necessari en cada moment.

La nostra empresa pot ser víctima d’un ciberatac (atac informàtic) que impedeixi el funcionament normal i l’explotació del nostre negoci. És molt habitual que el virus (malware) encripti les dades i ens sol·licitin un rescat en criptomonedes. Els ciberatacs cada cop són més habituals i, entre altres problemes, afecten la disponibilitat de les dades personals de les quals som responsables. Per exemple, molts proveïdors de hosting s’estan veient afectats, ja que en els seus servidors posseeixen ingents quantitats de dades. Davant d’un atac informàtic, per complir amb la normativa de protecció de dades la nostra entitat hauria de: 1- Coordinar la resposta a l’incident convocant d’urgència la comissió de seguretat de protecció de dades (gabinet de crisi). 2- Obtenir tots els detalls de l’atac remetent el registre d’incidències al proveïdor TIC o al departament intern corresponent. 3- Analitzar el contracte d’encarregat/ada del tractament signat amb el proveïdor TIC, si la bretxa de seguretat s’ha produït al sistema d’informació. 4- Determinar el volum de dades afectades; el caràcter intern o extern de la fuita d’informació i la possible exposició de les dades a Internet; el tipus de dades compromeses. 5- Si la bretxa de seguretat constitueix un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, s’haurà de notificar a l’autoritat de protecció de dades en el termini de 72 hores. L’empresa també ho comunicarà a les persones afectades. En conclusió, per actuar correctament davant d’una bretxa de seguretat, el primer que cal és saber què és i ser capaç de detectar-la i identificar-la. Si es produeix, el responsable de tractament ha de posar en marxa un pla d’actuació, concretant tasques específiques que permetin resoldre la bretxa, minimitzar-ne les conseqüències i evitar que torni a succeir en el futur.
Nou acord de negociació entre PIMEC i NORTHGATE Rènting flexible: el perfecte aliat per a pimes i professionals que utilitzen vehicles com a eines de treball. Des de tres mesos i tot en una sola quota. Informa’t i solicita el teu Renting Flexible mitjançant aquest enllaç.

Descobreix mitjançant aquest enllaç el que pot oferir-te OTE sobre les teves inquietuds i problemes que tinguis com a empresa en aspectes energètics.

Descomptes especials i exclusius per a empreses sòcies de PIMEC amb més de 25 agents, aerolínies, cadenes hoteleres, companyies de lloguer de cotxes i transport marítim.

PIMEC, que compta en aquest projecte amb el suport de Viajes Andrómeda, agència de referència en viatges corporatius, posa al teu abast el servei PIMEC Travel, que t’ofereix descomptes des del 3 fins al 40% per facilitar la projecció internacional de la teva empresa, i per tal que també en puguis gaudir a nivell personal. Per fer-ho, disposa de més de 90 experts consultors de viatges i amb la col·laboració de les marques més destacades en l’àmbit dels desplaçaments aeris, terrestres i marítims, i els serveis d’allotjament.

Si ja fa temps que acompanyem i assessorem les pimes catalanes a nivell internacional, en qualsevol de les fases d’internacionalització –preparació, expansió o consolidació– en els teus reptes legals, financers i tecnològics, ara, amb PIMEC Travel també podem fer-ho a nivell logístic.

Aprofita aquest servei per ampliar el teu àmbit d’influència cap a mercats propers i cercar oportunitats a mercats emergents o en desenvolupament, com a element de competitivitat, creixement econòmic i com a formació, gràcies al contacte continuat amb realitats diferents de la nostra. Bon viatge! Per a més detall i per conèixer els descomptes específics de cada companyia, posa’t en contacte amb nosaltres.

Per emplenar la sol·licitud, entra aqui.

17es JORNADES SOBRE EL MANTENIMENT EN EL SECTOR DEL TRANSPORT I LA LOGÍSTICA

Madrid, 1 de Desembre de 2022

SOL·LICITUD de PONÈNCIES (Call for papers)

En nom del Comitè de Manteniment en el sector del Transport i la Logística de l’Associació Espanyola de Manteniment, els convidem a presentar abstracts de propostes originals per a les 17es Jornades sobre el Manteniment en el sector del Transport i la Logística que tindran lloc el pròxim 1 de desembre de 2022 a Madrid.

 

Dits abstracts han d’estar escrits en format WORD amb una extensió de 250-400 paraules, donant una idea concreta de les àrees tècniques contemplades, incloent-hi objectius, aplicació pràctica i conclusions del treball proposat.

En l’encapçalament del resum ha de figurar:

Títol de la ponència
Nom de l’autor, càrrec i nom de l’empresa o organització.

A manera d’orientació, sense ànim de ser exhaustius, indiquem temes sobre els quals poden tractar en les ponències sol·licitades i àrees tècniques al voltant de les quals es desenvoluparan les Jornades:

 

Les Àrees Tècniques al voltant de les quals es desenvoluparan les 17es Jornades sobre el Manteniment en el sector del Transport i la Logística, són les següent:

 

  1. Estratègies en Manteniment
  2. Transformació Digital del Manteniment
  3. Manteniment en temps de pandèmia
  4. Descarbonització
  5. Reglamentació, normalització, requisits de seguretat
  6. Gestió de RH en Manteniment
  7. Gestió d’actius
  8. Casos d’èxit: Millors pràctiques en Manteniment

Terminis d’enviament de resums i acceptació d’aquests:

 

Data límit per a recepció de resums: 3 d’octubre de 2022. Enviar a Secretaria de AEM (Mª Teresa Boada teresa.boada@aem.es).
Després de la valoració dels resums pel Comitè Tècnic de les Jornades, es procedirà a la comunicació als autors dels resums acceptats abans del 7 d’octubre de 2022.

Agraïm per endavant l’atenció prestada a aquesta sol·licitud de ponències i esperem rebre les col·laboracions de tots aquells professionals amb interès en la Seguretat en el Manteniment.

 

Alejandro Faundez Lalana

President del Comitè de Transport i Logística

 

MÉS INFORMACIÓ PRÓXIMAMENT

7º CONGRESO ESPAÑOL 

21º IBEROAMERICANO DE MANTENIMIENTO 

CALL FOR PAPERS

Tarragona, 17, 18 i 19 de Maig de 2023

SOLICITUD de PONENCIAS (Call for papers)

En nom i representació del Comitè Tècnic del Congrés els convidem a presentar abstracts de propostes originals per al 7è Congrés Espanyol i 21è Iberoamericà de Manteniment que se celebrarà els dies 17, 18 i 19 de maig del 2023 en el Palau de Congressos de la Ciutat de Tarragona.

Dits *abstracts hauran de tenir una extensió compresa entre 250-500 paraules, donant una idea concreta de les àrees Tècniques contemplades, incloent-hi objectius, aplicació pràctica i conclusions del treball proposat.

En l’encapçalament del resum, ha de figurar:

Títol de la ponència
Nom de l’autor, càrrec i nom de l’empresa o organització
Dades de contacte de la persona que envia el resum

Les Àrees Tècniques al voltant de les quals es desenvoluparà el 7è Congrés Espanyol i 21è Iberoamericà de Manteniment, són les següents:

Estratègies en manteniment
Transformació Digital del Manteniment
Organització del Manteniment i els seus professionals en l’entorn digital
Servitització
Especialitats en Manteniment
Reglamentació, normalització
Gestió d’actius
Casos d’èxit: Millors pràctiques en Manteniment

Àrees Tècniques – consultar més a baix els temes de cada Àrea Tècnica.

Els abstracts hauran d’enviar-se per a la seva avaluació abans del 20 de gener de 2023.

 

A partir del 17 de febrer 2023 es comunicarà als autors l’acceptació o no dels abstracts presentats.

 

Els textos complets de les conferències seleccionades, hauran d’enviar-se a l’oficina, seguint les instruccions que s’enviaran més endavant, abans del 2 de maig 2023. Els textos seran revisats pel Comitè Tècnic del Congrés.

 

Agraïm per endavant l’interès prestat a aquesta sol·licitud de ponències i quedem a l’espera de rebre les seves propostes.

TEMES DE CADA ÀREA TÈCNICA

Estratègies en manteniment

El manteniment en les crisis: Energètica, Pandèmies…
Canvis de paradigma geoestratègics i el seu impacte en manteniment
L’excel·lència de manteniment.
El pressupost de Manteniment
Sostenibilitat en Manteniment.
Incidència del manteniment 4.0 en les empreses
Envelliment de plantes: Obsolescència
Estratègies de Manteniment en petites empreses.
Manteniment d’hibernació (mothballing)
Etc

Transformació Digital del Manteniment

Aplicació de la Intel·ligència artificial en els actius físics de l’empresa.
Bessons digitals i Metaverso
Realitat virtual, Realitat augmentada
Sensorització i monitoratge en manteniment
IoT, Edge Computing
Analítica de dades
Gestió del magatzem de recanvis usant tecnologies 4.0
Robots en Manteniment
Etc

Organització del Manteniment i els seus professionals en l’entorn digital

Formació dual. :Funcionament
Necessitat de nous perfils en manteniment
Adaptació de la Universitat i Centres de Formació a les necessitats de les empreses: Noves tecnologies.
Canvis en la manera d’ensenyar amb l’ajuda del 4..0
Reclutament i desenvolupament de professionals
El paper de les Associacions de Manteniment
Etc

Servitització

Nous enfocaments en la contractació de serveis.
Aspectes de la contractació de parades de planta
El servei de resolució de problemes de manteniment a distància
Logistica Basada en el reclutament (PBL)
Etc

Especialitats en manteniment

La corrosió en les instal·lacions.
Canvis de la instrumentació i control en la indústria 4.0
Nous enfocaments en el manteniment d’equips dinàmics i estàtics de les plantes.
Lubricació
Disseny d’equips des de la Mantenibilidad
Nous reptes, R+D+i en Manteniment
Etc

Reglamentació, normalització:

Aplicacions de Coordinació d’activitats empresarials (CAU).
Nous enfocaments de la Inspecció de plantes.: Nova filosofia i noves eines
Seguretat. Organització, cultura preventiva, regles client-empresa contractista
Medi ambient
Etc

Gestió d’actius:

Anàlisi Cost- Risc- Beneficis
Anàlisis del cost del cicle de vida dels actius
Gestió dels riscos associats al cicle de vida dels actius
La gestió dels canvis organitzacionals i el seu impacte en el SGA
Diferències en la G.A en els diferents sectors industrials : Electrico, Quimico, Transport, etc.

Casos d’èxit: Millors pràctiques en Manteniment.

 

 

Comitè Tècnic del Congrés

Com a soci de PIMEC gaudiràs de condicions especials en assegurances de salut. Sol·licita més informació i trobarem l’assegurança de salut que millor s’adapti a la teva empresa. Més informació