Des del departament Jurídic de PIMEC, hem dissenyat un nou servei d’acompanyament en la implementació del protocol de desconnexió digital en el qual et donem suport especialitzat per assessorar-te, jurídicament, en el compliment dels articles 20 bis de l’Estatut dels Treballadors i 88 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals:

QUÈ T’OFERIM?

• Valoració, prèvia avaluació pertinent dels riscos en el treball, de la situació de connectivitat i riscos psicosocials que puguin derivar-se de l’ús de mitjans tecnològics i informàtics.

• Confecció, a mesura, del protocol de desconnexió digital amb disposició de les mesures preventives que convinguin per a donar-hi compliment.

• Xerrada informativa per a la plantilla en matèria de desconnexió digital (implementació del protocol, principis, bones pràctiques i mesures).

Un professional del departament jurídic de PIMEC t’acompanyarà en les reunions de seguiment i avaluació del pla donant-te el suport necessari en cada moment.