Servei d’acompanyament en la implantació del teu protocol de desconnexió digital

Des del departament Jurídic de PIMEC, hem dissenyat un nou servei d’acompanyament en la implementació del protocol de desconnexió digital en el qual et donem suport especialitzat per assessorar-te, jurídicament, en el compliment dels articles 20 bis de l’Estatut dels Treballadors i 88 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals:

QUÈ T’OFERIM?

• Valoració, prèvia avaluació pertinent dels riscos en el treball, de la situació de connectivitat i riscos psicosocials que puguin derivar-se de l’ús de mitjans tecnològics i informàtics.

• Confecció, a mesura, del protocol de desconnexió digital amb disposició de les mesures preventives que convinguin per a donar-hi compliment.

• Xerrada informativa per a la plantilla en matèria de desconnexió digital (implementació del protocol, principis, bones pràctiques i mesures).

Un professional del departament jurídic de PIMEC t’acompanyarà en les reunions de seguiment i avaluació del pla donant-te el suport necessari en cada moment.