Persones autònomes i pimes poden obtenir el benefici més gran de la seva activitat i gaudir de nombrosos descomptes i ofertes. Descompte de la bonificació del govern acumulable als descomptes ja existents de PIMEC.

Més informació

Mitjançant la sentència número 529/2022 i amb motiu de la reforma laboral, el Tribunal Suprem ha vingut a reiterar la doctrina jurisprudencial respecte a què la naturalesa pròpia dels treballs i el seu règim són els elements que configuren la mateixa relació i no el títol sota el qual les parts la defineixen.

En aquest sentit, una persona treballadora que havia vingut prestant serveis, des de 2013, mitjançant contractes de durada determinada per atendre les campanyes de neteja de la via publica en els períodes d’estiu, Nadal i cavalcada dels Reis d’Orient va interposar acció d’acomiadament per falta de crida en la temporada de l’any 2016.

D’aquesta manera, l’Alt Tribunal, fent referència a la doctrina pacífica existent en aquest supòsit, recorda que la qüestió es troba en determinar si la necessitat de treball pot ser atesa mitjançant un contracte de durada determinada o mitjançant un contracte indefinit de caràcter discontinu; essent que els primers tenen cabuda quan es fa per atendre a circumstàncies excepcionals o ocasionals i imprevisibles que queden fora de tot cicle de reiteració regular, i els segons operen quan es produeix una necessitat de treball intermitent o cíclica en intervals de temps separats però reiterats en el temps.

Respecte al supòsit enjudiciat els contractes de durada determinada se celebraven per atendre els volums de feina i cobertura de descansos per vacances en els períodes de vacances de primavera, estiu i Nadal fet que, en transcórrer més de 4 anys consecutius amb diferent intensitat, comporta una necessitat empresarial que es repeteix en intervals separats però reiterats en el temps i, per tant, dotats d’una certa homogeneïtat i, en conseqüència, no correspon a les circumstàncies que habiliten per a la contractació temporal.

D’altra banda, i en el mateix sentit que l’exposat anteriorment, el Tribunal Suprem entén que la condició de contracte fix-discontinu no depèn del compliment dels requisits que marqui el conveni d’aplicació, com el de no trobar-se inscrita en la borsa de treball fix-discontinu que la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu hagi constituït, sinó que ho determina la mateixa naturalesa de la relació laboral.

Més informació: iruedas@pimec.org

Contracta persones joves formades en els següents sectors de la nostra borsa de treball i rep un ajut equivalent a 6 mesos del Salari Mínim Interprofessional del 2022 (fins a 6.000 €).

M’interessa! Vull saber-ne més!

Quins avantatges té contractar una persona jove a través del programa?
1. Disposar de candidats sense cap cost.
2. Acompanyament als joves per a la correcta adaptació al lloc de treball.
3. Accés a una subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional del 2022 (1.000 euros per la jornada completa). La quantia serà proporcional al temps treballat.
4. Assessorament i gestió tècnica gratuïts en la sol·licitud i justificació de l’ajut.
Contracta persones joves formades en:
Característiques del programa:
1. Formalitzar un contracte laboral d’un any*.
2. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, però no inferior al 50% de la jornada ordinària de l’empresa.
*En cas de contractes temporals amb durada inferior o d’un mínim de 12 mesos, no se sol·licitarà l’ajut econòmic.