Subvencions per a la contractació de personal

Contracta persones joves formades en els següents sectors de la nostra borsa de treball i rep un ajut equivalent a 6 mesos del Salari Mínim Interprofessional del 2022 (fins a 6.000 €).

M’interessa! Vull saber-ne més!

Quins avantatges té contractar una persona jove a través del programa?
1. Disposar de candidats sense cap cost.
2. Acompanyament als joves per a la correcta adaptació al lloc de treball.
3. Accés a una subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional del 2022 (1.000 euros per la jornada completa). La quantia serà proporcional al temps treballat.
4. Assessorament i gestió tècnica gratuïts en la sol·licitud i justificació de l’ajut.
Contracta persones joves formades en:
Característiques del programa:
1. Formalitzar un contracte laboral d’un any*.
2. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, però no inferior al 50% de la jornada ordinària de l’empresa.
*En cas de contractes temporals amb durada inferior o d’un mínim de 12 mesos, no se sol·licitarà l’ajut econòmic.